napisz do nas
zadzwoń
Piekary: +48 575 888 368

Regulamin

Obowiązuje od 2016-06-10

Sklep internetowy HEST, działający pod adresem hest24.pl, prowadzony jest przez: Sklep Motoryzacyjny Hest z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 85 (41-940 Piekary Śląskie)
NIP 653-000-97-62, nr Regon 141630720

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy hest24.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony hest24.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 32 767 60 20 lub 502 74 19 90 albo za pomocą adresu e-mail hest24@autoczęści-hest.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.

Przyjęcie do realizacji zamówienia:
a. w przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcję płatności przy odbiorze lub przelewem - realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia
c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem hest24@autoczęści-hest.pl lub telefnicznie pod numerami BOK umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.


2. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki.


3. Czas realizacji zamówienia

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu.

Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
b. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury - w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia,
c. przelewem bankowym na konto sklepu,


5. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres hest24@autoczęści-hest.pl lub drogą pocztową na poniższy adres Działu Reklamacji firmy HEST w Piekarach Śląskich:

Sklep Motoryzacyjny Hest.
Dział Reklamacji
ul. Wyszyńskiego 85
41-940 Piekary Śląskie

W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w serwisach gwaranta bądź przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedawcy HEST. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: hest24@autoczęści-hest.pl lub drogą pocztową na poniższy adres:

Sklep Motoryzacyjny Hest.
Dział Reklamacji
ul. Wyszyńskiego 85
41-940 Piekary Śląskie

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie HEST. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.

W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.
Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta HEST w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.


6. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

Sklep Motoryzacyjny Hest.
Dział Reklamacji
ul. Wyszyńskiego 85
41-940 Piekary Śląskie

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma HEST zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpieni od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienie które ponosi konsument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sklep Hest z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 85 (41-940 Piekary Śląskie) NIP: 653-000-97-62, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Sprzedawca za zgodą klientów dokonuje przetwarzania ich danych osobowych Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez HEST i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu HEST informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie hest24.pl adres poczty elektronicznej.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Sklep Hest oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

8. Realizacja zamówienia jest wykonana natychmiast po otrzymaniu zamówienia jeśli towar jest przesyłany między filiami maksymalny czas realizacji to 3 dni. 

 

9. Postanowienia końcowe

Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu HEST nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.hest24.pl.
Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie hest24.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.